Just another WordPress site

Project KWF 2015 Beeldende begeleiding van gasten en hun naasten in het hospice

In 2015 was ik namens Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg projectleider van het eenjarige project ‘Beeldende begeleiding van palliatieve patiënten en hun naasten in het hospice’ dat kon worden gerealiseerd met subsidie van KWF Kankerbestrijding. Het project richtte zich op het toevoegen van beeldende begeleiding als extra dimensie aan de hospicezorg. Acht hospices in de provincies Noord en Zuid Holland, Gelderland en Utrecht deden mee.

Waarom dit project?

In de curatieve fase is steeds meer oog voor de heilzame werking van creatieve expressie in de emotionele ondersteuning van mensen met levensbedreigende ziektes. In 2015 was het in hospice(unit)s daarentegen nog géén gemeengoed om patiënten creatieve expressie aan te bieden. Emotionele ondersteuning van patiënten gebeurde hier hoofdzakelijk door het voeren van gesprekken. Voor patiënten die verbaal beperkt zijn door hun ziekte, minder talig zijn ingesteld en/of behoefte hebben om het afscheid van het leven en hun naasten concreet vorm te geven is dit een gemis.

Doel van het project

Het doel van het project was: een ontwikkeling op gang brengen waarin Beeldende begeleiding binnen de hospicesetting een vanzelfsprekende mogelijkheid is voor patiënten en/of hun naasten en actief en afgestemd op iedere individuele patiënt wordt aangeboden.

Het resultaat van het project

De deelnemende hospices hebben in 2015 de toegevoegde waarde van beeldende begeleiding ervaren. Zeven van de acht zetten Beeldende begeleiding voort met alternatieve financiering. Om het project te borgen en Beeldende begeleiding na 2015 verder te verspreiden is de Handreiking “Kleur in de laatste levensfase” geschreven. Beeldende begeleiding is momenteel in 16 hospices ingebed in de zorg. Ook in andere organisaties waar palliatief terminale zorg wordt geboden krijgt deze vorm van ondersteuning steeds vaker een plek. Het Netwerk Beeldende begeleiding in de laatste levensfase is opgericht in 2016. Het Netwerk zet zich in om zorgverleners te informeren over de meerwaarde van Beeldende begeleiding in de palliatief terminale fase.

Bekijk de Handreiking digitaal

Een interview met Hendra VersteegdeBeeldend begeleider

Dit project is tot stand gekomen met steun van KWF kankerbestrijding

Leerhuizen Palliatieve Zorg KWF
Netwerk Beeldende begeleiding in de laatste levensfase

Als u op zoek bent naar een begeleider bij u in de regio.