Just another WordPress site

Beeldende begeleiding

Emotionele ondersteuning van patiënten in de laatste levensfase en hun naasten gebeurt hoofdzakelijk door het voeren van gesprekken. Voor mensen die verbaal beperkt zijn door hun ziekte, minder talig ingesteld zijn of behoefte hebben om het afscheid van het leven en hun naasten concreet vorm te geven is dit een gemis. Beeldende begeleiding geeft deze groep cliënten andere manieren om om te gaan met emotionele problemen en biedt op eigen wijze steun in het afscheid nemen van geliefde naasten en van het leven. In de video op deze pagina vindt u nadere toelichting.

Ik focus me in het contact met cliënten op de beleving van hun situatie en richt me als begeleider op het vergroten van hun emotionele draagkracht. Vragen met betrekking tot medisch beleid wijs ik vanzelfsprekend altijd terug naar de zorgverlener.

Voor wie is beeldende begeleiding waardevol?

Ik begeleid zowel cliënten in de palliatieve fase als hun naasten. Vorm, inhoud en duur van de begeleiding stem ik af op de wensen van cliënten. Afhankelijk van hun behoefte kan mijn begeleiding bestaan uit een eenmalig contact of een reeks van contacten over een langere periode. Mijn begeleiding kan worden ingezet  vanaf het horen van de diagnose, tijdens de (palliatieve) behandeling en in de periode tot het naderend sterven. Na het overlijden begeleid ik naasten tijdens de periode van rouw.

Beeldende begeleiding is waardevol als u signaleert dat uw patiënt:

  • angstig en gespannen is
  • stagneert in de verwerking van zijn/haar situatie
  • zich eenzaam voelt
  • zoekt naar manieren om relaties af te ronden en afscheid te nemen
  • kampt met een gevoel van zinloosheid en de dagen slechts worden gekleurd door wachten op de dood
  • het moeilijk vindt om woorden te geven aan zijn beleving, maar wel behoefte heeft om zich te uiten
  • zoekt naar zingeving
  • een naaste heeft die behoefte heeft aan ondersteuning en momenten om op adem te komen
Contact gegevens

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Wees welkom om te reageren.

+31 (0)6 38 36 88 99karin-brandt/56/397/2b6/en
Karin Brandt over de betekenis van beeldende begeleiding
Netwerk Beeldende begeleiding in de laatste levensfase

Als u op zoek bent naar een begeleider bij u in de regio.