Just another WordPress site

Resultaten van beeldende begeleiding

Beeldende begeleiding geeft ondersteuning in de laatste fase van het leven, zowel aan cliënten zelf als aan hun naasten. Het biedt op eigen wijze steun in het afscheid moeten nemen.

Afscheid nemen

In de laatste levensfase richt alle zorg en aandacht van de omgeving zich dikwijls op de zieke mens. Het kan juist in deze fase voor cliënten heel waardevol zijn om iets terug te kunnen geven. Iets tastbaars na te laten aan geliefde naasten geeft cliënten het gevoel van betekenis te kunnen zijn, hoe ziek of zwak ze ook zijn. Veel van mijn cliënten maken afscheidscadeaus en ervaren dat als waardevol en ondersteunend.

  • Het maken en geven van een persoonlijk, klein cadeau is steunend in het proces van afscheid nemen, zowel voor de cliënt als voor de naasten.
  • Van betekenis kunnen zijn voor dierbaren draagt voor de cliënt bij aan een gevoel van zingeving.
  • Het samen beeldend bezig zijn met geliefde naasten creëert mooie en intieme momenten waar allen van genieten.
  • Een door de cliënt gemaakt cadeau en/of herinneringen aan die beeldende momenten samen zijn ondersteunend voor nabestaanden in de periode van rouw.

In de film op deze pagina spreek ik twee dochters van een mevrouw die ik heb mogen begeleiden. Zij vertellen over de waarde van de Beeldende begeleiding voor hun moeder en voor hun zelf.

Zich uiten

Niet alle cliënten willen of kunnen zich verbaal uiten. Omdat ze het niet gewend zijn, een introvert karakter hebben of verbaal beperkt zijn door hun ziekte. Een groot deel van de cliënten kan met behulp van het beeldende materiaal vorm geven aan datgene wat niet in woorden te vatten is. Cliënten ervaren beeldende begeleiding als ondersteuning in het zich kunnen uiten.

Kunnen ontspannen

Bezig zijn met beeldend materiaal helpt om de aandacht anders te richten en afstand te kunnen nemen van overspoelende emoties, pijn of ongemak. Mensen voelen zich even geen patiënt. Ze doen iets wat ze plezier geeft. Ze creëren iets eigens in een periode waarin veel ze uit handen valt. Cliënten geven aan dat beeldende begeleiding helpt om zich fysiek, mentaal en/of emotioneel te kunnen ontspannen.

Contact gegevens

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Wees welkom om te reageren.

+31 (0)6 38 36 88 99karin-brandt/56/397/2b6/en
Voorbeelden van beeldende begeleiding
Een interview met nabestaanden