Just another WordPress site

Resultaten van beeldende begeleiding

Beeldende begeleiding geeft ondersteuning in de laatste fase van het leven, zowel aan cliënten zelf als aan hun naasten. Het biedt op eigen wijze steun in het afscheid moeten nemen.

Afscheid nemen

In de laatste levensfase richt alle zorg en aandacht van de omgeving zich dikwijls op de zieke mens. Het kan juist in deze fase voor cliënten heel waardevol zijn om iets terug te kunnen geven. Om iets tastbaars na te laten aan geliefde naasten. Dat geeft cliënten het gevoel van betekenis te kunnen zijn, hoe ziek of zwak ze ook zijn. Ruim 30 % van mijn cliënten maakt afscheidscadeaus en ervaart dat als waardevol en ondersteunend.

  • Het maken en geven van zelf gemaakte cadeaus is steunend in het proces van afscheid nemen, zowel voor de cliënt als zijn naasten.
  • Van betekenis kunnen zijn voor naasten draagt voor de cliënt bij aan een gevoel van zingeving.
  • Het samen beeldend bezig zijn met geliefde naasten creëert mooie en intieme momenten waar allen van genieten.
  • Een door de cliënt gemaakt cadeau en/of herinneringen aan die beeldende momenten samen zijn ondersteunend voor nabestaanden in de periode van rouw.

In de film op deze pagina spreek ik twee dochters van een mevrouw die ik heb mogen begeleiden. Zij vertellen over de waarde van Beeldende begeleiding voor hun moeder en voor hun zelf.

Expressie

Niet alle cliënten willen of kunnen zich verbaal uiten. Omdat ze het niet gewend zijn, een introvert karakter hebben of verbaal beperkt zijn door hun ziekte. Een groot deel van de cliënten kan door middel van het beeldende materiaal het onzegbare verbeelden. Ruim 60 % van mijn cliënten ervaart beeldende begeleiding als ondersteuning in het zich kunnen uiten.

Zich kunnen ontspannen

Bezig zijn met beeldend materiaal helpt om de aandacht anders te richten en afstand te kunnen nemen van overspoelende emoties, pijn of ongemak. Mensen voelen zich even geen patiënt. Ze doen iets wat ze plezier geeft. Ze creëren iets eigens in een periode waarin veel ze uit handen valt. Ruim 80 % van mijn cliënten geeft aan dat beeldende begeleiding helpt om zich fysiek, mentaal en/of emotioneel te kunnen ontspannen.

Contact gegevens

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Wees welkom om te reageren.

+31 (0)6 38 36 88 99karin-brandt/56/397/2b6/en
Voorbeelden van beeldende begeleiding
Een interview met nabestaanden