Just another WordPress site

Masterclass Beeldende begeleiding in de laatste levensfase

Ben je een beeldende-begeleidende professional en ben je sinds kort werkzaam in de hospicezorg of belangstellend daar in de nabije toekomst te gaan werken? En heb je vragen hoe je je beeldende vak uit kunt oefenen in de palliatieve terminale zorg? Deze tweedaagse Masterclass geeft je informatie en handreikingen over het werken in deze specifieke setting.

Beeldende begeleiding van mensen in de laatste levensfase en hun naasten vraagt om zorgvuldige afstemming en verfijnd hanteren van je vaardigheden en deskundigheid als beeldende professional. De context van het hospice vraagt om anders kijken, anders denken en anders handelen. Het is noodzakelijk je als beeldende professional te bezinnen op de verschillen tussen beeldend werken in een curatieve en een palliatieve setting om daarna, vanuit jouw eigen beroepsachtergrond, invulling te kunnen geven aan Beeldende begeleiding. De rode draad in de Masterclass is het gaan maken van een “ombuiging” van je eigen vak naar het gebied van Beeldende begeleiding. Een boeiend proces waarin reflectie op het eigen handelen een grote rol speelt.

De Masterclass richt zich op drie types competenties:
– Vakinhoudelijke: om de “ombuiging” vanuit je eigen beroepsachtergrond richting Beeldende begeleiding te kunnen maken.
– Autobiografische: bewust zijn hoe jouw levensverhaal mee “zingt” in het werken met mensen in de laatste levensfase
– Praktische: hoe leg je contact met een hospice en presenteer je jezelf als beeldend begeleider?
Werkvormen: theorieoverdracht, reflectieopdrachten: individueel, plenair en in kleine groepen, beeldende oefeningen, casuïstiek besprekingen, rollenspelen.

Deze Masterclass voor kunstzinnig therapeuten, vak therapeuten beeldend, kunstzinnig coaches of professionals met een andere relevante begeleidende-beeldende opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg en Anne Wijkhuys.

De eerstkomende Masterclass is op 31 mei en 7 juni 2019 in Inloophuis Haaglanden te Den Haag. De scholingsdagen zijn van 10.00 tot 17.00 uur. Benodigde uren voor zelfstudie ter voorbereiding van de dagen: in totaal 4 tot 5 uur. De kosten zijn 360,= euro (inclusief koffie en thee, boek “Beeldende begeleiding in de laatste levensfase, als woorden tekort schieten” van Karin Brandt en bijbehorende reader.) Accreditatie aanvraag bij de NVKT oag loopt nog. De accreditatie bij het Register Vaktherapie is toegekend: accreditatie 14 punten.

Contact gegevens

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Wees welkom om te reageren.

+31 (0)6 38 36 88 99karin-brandt/56/397/2b6/en