Just another WordPress site

Netwerk Beeldende begeleiding in de laatste levensfase

Het Netwerk Beeldende begeleiding in de laatste levensfase bestaat uit begeleiders die werkzaam zijn in de palliatieve terminale zorg of belangstelling hebben dit in de nabije toekomst te gaan doen. De deelnemers aan het Netwerk zijn kunstzinnig therapeut, vaktherapeut beeldend, kunstzinnig coach, psycho-sociaal therapeut beeldend of hebben een andere relevante beeldende-begeleidende opleiding gevolgd.

Ieder geeft vanuit de eigen achtergrond en opleiding een eigen kleur aan de invulling van beeldende begeleiding. Wat ons bindt is:

  • een houding van afstemmen op en aansluiten bij de wensen en behoeften van de mens in de laatste levensfase
  • op beeldende wijze ondersteuning bieden in het afscheid van het leven en geliefde naasten
  • het beeldend bezig zijn niet als doel op zich hanteren, maar dienstbaar stellen aan het proces van cliënten en hun naasten

De Beeldend begeleiders van het Netwerk zijn vanuit hun praktijk oproepbaar voor regionale hospice(unit)s en indien gewenst ook in de thuissituatie of in verpleeghuizen.

Bent u op zoek naar een Beeldend begeleider?

Neem gerust contact op. De bij ons Netwerk betrokken begeleiders zijn Bachelor/HBO (plus) opgeleid. In de deelnemerslijst vindt u informatie over ieders achtergrond en ervaring. Wilt u meer weten, kijk dan op de website of Linked-in pagina van de desbetreffende begeleider. Wij kunnen als Netwerk geen garantie geven over de kwaliteit van de begeleiders en adviseren u in een persoonlijk gesprek af te tasten of de begeleider past bij wat u zoekt.

Wil je je aansluiten bij het Netwerk?

Stuur een bericht via mijn contactpagina. Je ontvangt dan de criteria voor deelname en een vragenformulier. Nadat je het ingevulde formulier samen met je CV hebt geretourneerd, ontmoeten wij je graag voor een gesprek met twee deelnemers van het Netwerk om te toetsen of je qua opleiding en werkwijze past bij ons Netwerk.

Het Netwerk Beeldende begeleiding in de laatste levensfase is in 2016 opgericht vanuit het project “Beeldende begeleiding van palliatieve patiënten en hun naasten in het hospice”. Dit project werd in 2015 uitgevoerd vanuit Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg, met subsidie van KWF Kankerbestrijding.

Groningen
Drenthe
Utrecht
Gelderland
Zuid-Holland
Zeeland
Brabant