Just another WordPress site

Wie ben ik

Na afronding van mijn Bachelor of Social Work (CMV) en de de Post Bachelor Communicatietrainer heb ik als zelfstandig gevestigd communicatietrainer gewerkt in de gezondheidszorg, de dienstverlening en met kader van patiëntenverenigingen. Na afronding van de Voortgezette Opleiding Supervisie en Coaching werd ik tevens actief als zelfstandig gevestigd supervisor. Tijdens mijn opleiding Kunstzinnig Dynamisch Coachen en Counselen ontdekte ik de kracht van creatieve expressie voor de begeleiding van cliënten.

Beeldende begeleiding

Sinds 2009 richt ik me op cliënten in de palliatieve fase die thuis, in een hospice of palliatieve unit verblijven en hun naasten. Momenteel ben ik als zelfstandig gevestigd beeldend begeleider verbonden aan hospice en VPTZ Delft en hospice Het Vliethuys in Voorburg. Ik begeleid daar, in samenwerking met de leden van het team, individuele cliënten en hun naasten.

Leerhuizen Palliatieve Zorg

In 2015 was ik namens Leerhuizen Palliatieve Zorg projectleider van het project “Beeldende begeleiding van palliatieve patiënten en hun naasten in het hospice” Mede dankzij subsidie van KWF Kankerbestrijding hebben we in acht hospices beeldende begeleiding kunnen implementeren. Het projectjaar heeft landelijk een ontwikkeling in gang gezet. Het “Netwerk Beeldende begeleiding in de laatste levensfase” is opgericht in 2016. Momenteel is Beeldende begeleiding in 16 hospices een mogelijkheid voor cliënten en hun naasten.

Training en coaching van aspirant Beeldend begeleiders

Beeldende begeleiding van mensen in de laatste levensfase vraagt om verfijnd afstemmen en verfijnd hanteren van je vaardigheden en deskundigheid als therapeut of coach. Al een aantal jaar verzorgen mijn collega Hilda Metselaar en ik, in samenwerking met Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg, de Masterclass “Beeldende begeleiding in de laatste levensfase”. Deze Masterclass vindt twee keer per jaar plaats. De eerstkomende is op 31 mei en 7 juni 2019 in Den Haag. Accreditatie is toegekend door het Register Vaktherapie (14 punten). De accreditatie aanvraag bij de NVKT oag is nog in behandeling. Deze Masterclass voor kunstzinnig therapeuten, vak therapeuten beeldend, kunstzinnig coaches en andere beeldende-begeleidende professionals richt zich op vakinhoudelijke-, autobiografische- en praktische competenties. Daarnaast verzorg ik individuele coach trajecten voor startende Beeldend begeleiders. Trajecten op maat, aansluitend bij de vragen die er spelen.

Missie

Het is mijn missie om als beeldend begeleider een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van mensen in de laatste levensfase en hun naasten door het bieden van emotionele ondersteuning en het faciliteren van prettige en ontspannen momenten.

Tenslotte

Om mijn vakkennis up-to-date te houden volgde ik de afgelopen jaren diverse scholingen op gebied van verlies en rouw o.a. bij de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, het RINO en  Leerhuizen Palliatieve Zorg te Rotterdam. De opleiding Stervensbegeleiding bij het NIS te Utrecht heeft mijn werk nog meer verdieping gegeven. De zesdaagse bijscholing Presentie bracht me nog meer verfijning in het aansluiten en afstemmen. Momenteel volg ik de Celebrantenopleiding bij de Universiteit van Humanistiek om me te scholen in de begeleiding van levenseinderituelen.